การส่งคืนและการรับประกัน

ต้องการส่งคืนสินค้าหรือยื่นการเรียกร้องการรับประกันหรือไม่?